WROCŁAWSKI TEATR LALEK

Instytucja Kultury Gminy Wrocław
pl.Teatralny 4
50-051 Wrocław

sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl
T: 71/ 335 49 01

 

Dyrektor Naczelny
Janusz Jasiński

Dyrektor Artystyczny
Jakub Krofta

Kierowniczka Literacka
Maria Wojtyszko

Biuro festiwalowe

28.05 – 1.06 / 9:00 – 15:00
T: 71 / 335 49 06

Rezerwacja biletów / miejsc na warsztaty

Biuro Organizacji Widowni
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
T: 71 / 335 49 11 / 12 / 49
E: widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

Kasa biletowa

wtorek - piątek: 09:00 - 14:00 i 16:30 do 19:00
w weekend na 1 godzinę przed spektaklem

podczas Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci
w dniach 28-.05-01.06
kasa czynna codziennie w godz. 9.00-19.00

T: 71 / 335 49 10

Ceny biletów: N: 35 zł, U: 32 zł, G: 30 zł

 

Koordynator projektu
Maja Hermansdorfer- Pstrokońska
T: 71 / 335 49 14
impresariat@teatrlalek.wroclaw.pl

Kierownik techniczny
Piotr Kejna
T: 71 / 335 49 70
piotr.kejna@teatrlalek.wroclaw.pl

Kurator Ogrodu Sztuk
Katarzyna Krajewska
katarzyna.krajewska@teatrlalek.wroclaw.pl

Promocja
Sylwia Gorzak (kierownik)
T: 71 / 335 49 08
sylwia.gorzak@teatrlalek.wroclaw.pl
promocja@teatrlalek.wroclaw.pl

Kontakt z mediami
Piotr Soroka
T: 71 / 335 49 07
piotr.soroka@teatrlalek.wroclaw.pl
promocja@teatrlalek.wroclaw.pl